Over CO-Education

CO-Education  Consultancy and Education

De elektriciteitsvoorziening en de elektrische installatietechniek worden complexer. Hiervoor zijn veel factoren aan te wijzen, zoals de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening (decentrale opwekkers, warmtepompen, windmolens), de introductie van nieuwe toepassingen (elektrische auto’s, LED-verlichting, intelligente besturingen) en de problematiek rondom de kwaliteit van stroom en spanning.

Er is een groot onderling verband tussen de drie hoofdonderwerpen die hierbij naar voren komen, zoals elektrische installatietechniek, Power Quality en de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening. Door de onderlinge verwevenheid wordt ook de complexiteit vergroot. Hierdoor ontstaan nieuwe uitdagingen en dus ook nieuwe kansen.

CO-Education is een kennisaanbieder op deze drie vakgebieden. Kennis en ervaring is voor iedereen die werkzaam is op deze vakgebieden een voorwaarde voor het neerzetten van een goede prestatie. Uw kunt gebruik maken van de aanwezige kennis binnen CO-Education door gebruik te maken van advisering. Het binnenhalen van deze kennis binnen uw eigen bedrijf door praktijkgerichte cursussen is een goede optie voor uw bedrijf op de langere termijn.

Kijk onder cursussen voor het beschikbare aanbod!