Cursus Power Quality en NEN 1010

De cursus Power Quality en NEN 1010 handelt over de kwaliteit van stroom en spanning en de samenhang met de NEN 1010. Deze 1-daagse cursus is vooral van belang voor installateurs die bij het ontwerp rekening moeten houden met aspecten als spanningsvariatie, flikker en harmonische stromen en spanningen. De invloed op de betrouwbaarheid van de installatie hangt in grote mate af hoe in het ontwerp met deze power quality aspecten en eisen in de NEN 1010 rekening is gehouden.

In deze cursus komen aan de orde:

  • de kwaliteit van de spanning
  • de verantwoordelijkheden van de diverse partijen
  • het spanningsniveau en de invloed van decentrale opwekkers
  • spanningsvariaties door inschakelstromen
  • harmonische stromen en spanningen
  • invloed van harmonischen op belastbaarheid leidingen en transformatoren
  • bronnen van verstoringen
  • oplossingen voor de diverse power quality problemen

Veel aandacht zal worden besteed aan de diverse berekeningen die zeker invloed hebben op dimensionering van leidingen en andere componenten in de installatie. De cursuskosten bedragen € 650,- excl. BTW. De locatie van de cursus is Eindhoven (20 mei 2020) of Zutphen (3 juni 2020)