E-installaties

Op installaties worden steeds meer nieuwe producten aangesloten, waarvan de elektrische eigenschappen nauwelijks bekend zijn. Daarnaast zijn er voortdurend veranderingen in voorschriften. Verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening en de kwaliteit van spanning en stroom hebben grote invloed op het ontwerp, aanleg en bedrijfsvoering van installaties. Dit vergt voortdurende bijscholing om kwalitatief goede installaties te ontwerpen, te onderhouden en te gebruiken. Zorg dat u kennis op peil blijft.

Lees meer >>

Geef een antwoord