Power Quality

slider2

Power Quality wordt te weinig in ogenschouw genomen bij het ontwerpen van een installatie. Voorkom problemen en let op mogelijke gevolgen van spanningsdips. harmonischen, inschakelstromen en allerlei andere kwaliteitskenmerken van de spanning en de stroom! De kosten bij het optreden van een spanningsdip, harmonische stromen of spanningen kunnen zeer groot zijn als er niet of niet voldoende over dit soort aspecten is nagedacht.

Beschouw dit vakgebied ook als een kans! Er is nog (te) weinig kennis op dit gebied en door middel van praktische cursussen en boeken valt hier veel winst te halen. Ook ten aanzien van het meten van de kwaliteit van stroom en spanning ligt nog een markt open. De behoefte aan kennis en ervaring op dit vakgebied is groot en zeker ook bij de grotere bedrijven is er een noodzaak om de kennis op dit gebied te vergroten.

CO-Education organiseert regelmatig cursussen op het gebied van Power Quality. Deze cursussen worden verzorgd door Prof. dr. ir. J.F.G. Cobben, deeltijd hoogleraar Power Quality aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Voor meer info kunt u ons via e-mail benaderen. Dit geldt ook voor cursussen op maat binnen uw eigen bedrijf!