Verduurzaming

pv

Er zijn veel nieuwe trends te ontdekken in de elektriciteitsvoorziening. Veel hebben te maken met de wens om energie te besparen en de elektriciteitsvoorziening te verduurzamen. Zo zijn er nieuwe (decentrale) opwekkers zoals de uWKK, PV-systemen en windmolens. Verder zijn er nieuwe toepassingen zoals de elektrische auto’s, nieuwe type verlichting, warmtepompen en veel apparatuur om de besturing van alle toestellen te verbeteren (intelligentie in gebouwen en netten).

Al deze nieuwe ontwikkelingen brengen ook een toenemende complexiteit en vaak stranden mooie projecten en initiatieven op een verkeerd ontwerp van een systeem. Alhoewel er mooie nieuwe toepassingen zijn is de onderlinge samenhang niet goed beoordeeld. Al deze nieuwe technologieën en de bijbehorende installaties en netten moeten op elkaar worden afgestemd en dit vergt ook weer nieuwe kennis.

CO-Education adviseert bij de realisatie van nieuwe innovatieve projecten en brengt kennis over. Interesse in adviezen of cursussen op dit gebied, stuur een mail met uw vraag en we informeren u over de mogelijkheden!